top of page

2019 優質品牌大獎 Quality Brands

Medic Glow獲得「優質品牌協會」頒發「2019中小企業優質品牌」大獎。本中心以客人為先、不硬銷、用正貨的宗旨,提供安全有效的服務。在未來日子裡我們會加倍努力,為客人提供更高質素的服務。

Quality Brands 2019
Quality Brands 2019 Christie
Quality Brands 2019 group photo
2019__ 品牌頒獎典禮Sticker-01.png
Quality Brands 2019

優質品牌大獎網頁 Quality Brands Website: https://www.qualitybrands.org/firstfinalist

bottom of page